راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


::::بروای دوست راحت باش:::::

 دلم غمگین  رخم زردوسرم سنگین

میانه سینه ام چون پتک می کوبند

خیال و آرزوها دردلم مرده

دوچشمانم دگررنگ ماندن نیست

غبار غصه در دیده هام پیداست

برو ای دوست مکن گریه

مشو افسرده از حالم

خودم پژمرده گی دارم

زغمها سخت بیمارم

توانم را زدست دادم

 دلم غمگین  رخم زردوسرم سنگین

نگاهم را نمیخوانی؟؟

تودردم را نمیدانی؟؟

میانه سینه ام چون پتک می کوبند

خیال و آرزوها دردلم مرده

بروای دوست راحت باش

بروای دوست راحت باش


 برچسب ها:
منبع مطلب